سبد خرید 0

سبد خرید شما خالی است.

استیل درب آسانسور

 استیل درب آسانسور

 

یکی دیگر از خدمات گروه صنعتی آسانسور جام لیفت استیل نمودن درب آسانسور  می باشد

استیل درب آسانسور ،

نمونه ی درب آسانسور تمام اتماتیک استیل:

استیل درب آسانسور

این گروه آمادگی دارد تا با اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان ها دولتی و خصوصی برای استیل انواع درب قرارداد ببندد.

نوع ورق های استیل مورد استفاده  برای درب آسانسور در بازار متنوع هستند ولی بیشتر، استیل های خشدار،گندمی،میرور،ابری، طلایی استفاده می شوند

ورق های استیل ۷ دهم می باشند و با کیفیت مناسب در کارگاه مخصوصی استیل میشوند

مدت زمان استیل نمودن دربها ۲ الی ۵ روز می باشد

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا  ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا  اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا  ا ا ا ا ا ا  اا  اا ا  ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا  ا ا  ااا  ا ا ا ا ا  ا  ا  ا ا ا ا ا ا ا ا ا  ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا  ا

استیل انواع درب آسانسور خارجی و ایرانی پذیرفته می شود:

استیل درب آسانسور یاران،استیل درب آسانسور روانکار سماتک، استیل درب آسانسور آریان سیستم رو،استیل درب آسانسور سلکوم ایتالیا و ترکیه و چین،استیل کردن درب آسانسور فرماتور اسپانیا،درب استیل شده ایمای ترکیه،استیل درب آسانسور اتوبوسی،استیل درب آسانسور لولایی و …

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

برای دریافت قیمت استیل درب ها با همکاران ما تماس بگیرید:

گروه صنعتی آسانسور جام لیفت

برگشت به بالا