موتورگیربکس آسانسور آلبرتوساسی – مدل MF 84 تک سرعته ۱۴/۷ کیلووات- ۱/۶متر برثانیه | قطعات آسانسور جام لیفت
اسکرول
X