آمتال

آمتال؛ در 9 مارس 1988، زمانیکه تکنولوژی تولید جدید در ترکیه هنوز وجود نداشت ، برای توسعه محصولات جدید و متفاوت آسانسور تاسیس شد.

Ametal آمتال برای هویت خود شناخته شده است که به طور مداوم در بخشهای مختلف توسعه می یابد و محصولات اصلی را تولید می کند.

اطلاعات بیشتر ...

هیچ محصولی یافت نشد.