اندازه گیری چاه برای سفارش کابین آسانسور

اندازه گیری چاه آسانسور برای سفارش کابین

 

سفارش کابین عملاً پس از نصب درب و ریل ممکن خواهد بود

لذا پس از نصب درب و ریل آسانسور، بسته به نوع آسانسور منصوبه اعم از:

  • آسانسور کششی وزنه پشت
  • آسانسور کششی وزنه بغل
  • آسانسور هیدرولیک مستقیم
  • آسانسور هیدرولیک غیر مستقیم، اندازه گیری به شرح ذیل انجام میشه:

 

 

aa

 

 

 

 

 

آسانسورهای کششی (وزنه پشت)

اندازه گیری دهنه ریل کابین

اندازه گیری دهنه ریل وزنه

اندازه گیری فاصله کلاف پشتی تا درب طبقه و یا فاصله براکت وزنه تا درب طبقه (در صورت اجرای آسانسور از نوع کششی وزنه پشت)

اندازه گیری فاصله بین ریل کابین تا درب طبقه

یادداشت نوع درب طبقه منصوبه (اعم از لولائی با بازشوی چپ یا راست و یا اتوماتیک تلسکوپی چپ یا راست و یا اتوماتیک سانترال با ذکر تعداد لته های مربوطه)

اندازه گیری محل جمع شو لته های درب های تلسکوپی یا سانترال و تشخیص نوع درب کابین اعم از (دولته یا سه لته و یا … بودن آن)

تعیین میزان انحراف از آکس درب طبقه و حتماً یادداشت نمودن سمت انحراف از آکس

 

آسانسورهای کششی (وزنه بغل)

اندازه گیری دهنه ریل کابین
اندازه گیری دهنه ریل وزنه
اندازه گیری فاصله کلاف پشتی تا درب طبقه

اندازه گیری فاصله بین ریل کابین تا درب طبقه

یادداشت نوع درب طبقه منصوبه (اعم از لولائی با بازشوی چپ یا راست و یا اتوماتیک تلسکوپی چپ یا راست و یا اتوماتیک سانترال با ذکر تعداد لته های مربوطه)
اندازه گیری محل جمع شو لته های درب های تلسکوپی یا سانترال و تشخیص نوع درب کابین اعم از (دولته یا سه لته و یا … بودن آن)
تعیین میزان انحراف از آکس درب طبقه و حتماً یادداشت نمودن سمت انحراف از آکس

 

آسانسورهای هیدرولیک(جک مستقیم از مرکز)

اندازه گیری دهنه ریل کابین
اندازه گیری فاصله کلاف پشتی تا درب طبقه

اندازه گیری فاصله بین ریل کابین تا درب طبقه
یادداشت نوع درب طبقه منصوبه (اعم از لولائی با بازشوی چپ یا راست و یا اتوماتیک تلسکوپی چپ یا راست و یا اتوماتیک سانترال با ذکر تعداد لته های مربوطه)
اندازه گیری محل جمع شو لته های درب های تلسکوپی یا سانترال و تشخیص نوع درب کابین اعم از (دولته یا سه لته و یا … بودن آن)
تعیین میزان انحراف از آکس درب طبقه و حتماً یادداشت نمودن سمت انحراف از آکس

 

آسانسورهای هیدرولیک(غیر مستقیم جک نصب شده در پشت)

اندازه گیری عرض مفید چاه آسانسور
اندازه گیری فاصله کاراسلینگ تا درب طبقه

یادداشت نوع درب طبقه منصوبه (اعم از لولائی با بازشوی چپ یا راست و یا اتوماتیک تلسکوپی چپ یا راست و یا اتوماتیک سانترال با ذکر تعداد لته های مربوطه)
اندازه گیری محل جمع شو لته های درب های تلسکوپی یا سانترال و تشخیص نوع درب کابین اعم از (دولته یا سه لته و یا … بودن آن)
تعیین میزان انحراف از آکس درب طبقه و حتماً یادداشت نمودن سمت انحراف از آکس

 

آسانسورهای هیدرولیک(غیر مستقیم جک نصب شده در کنار)

اندازه گیری عمق مفید چاه آسانسور
اندازه گیری فاصله کاراسلینگ تا دیوار مقابل
یادداشت نوع درب طبقه منصوبه (اعم از لولائی با بازشوی چپ یا راست و یا اتوماتیک تلسکوپی چپ یا راست و یا اتوماتیک سانترال با ذکر تعداد لته های مربوطه)
اندازه گیری محل جمع شو لته های درب های تلسکوپی یا سانترال و تشخیص نوع درب کابین اعم از (دولته یا سه لته و یا … بودن آن)
تعیین میزان انحراف از آکس درب طبقه و حتماً یادداشت نمودن سمت انحراف از آکس

منبع: پارس لیفت

 

برای مشاهده قیمت کابین ها و سایر قطعات آسانسور کلیک کنید

 

0/5 (0 دیدگاه)
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *