زنجیر جبران کنفی

انواع زنجیر آسانسور کنفی
1.500 گرم
2.200 گرم
3000 گرم
5000 گرم

اطلاعات بیشتر ...

Showing all 2 results