داتیس

تابلو برق اسانسور داتیس- شرکت تابلو سازی آسانسور داتیس

تابلو فرمان آسانسور داتیس

انواع تابلو های تولیدی شرکت آسانسور داتیس

تابلو فرمان 3VF داتیس با درایو زیما با کارکدک 7/5 کیلووات اپن و کلوز

تابلو فرمان 3VF داتیس با درایو زیما با کارکدک 11 کیلووات اپن و کلوز

تابلو فرمان 3VF داتیس با درایو یاسکاوا با کارکدک 7/5 کیلووات اپن و کلوز

تابلو فرمان 3VF داتیس با درایو یاسکاوا با کارکدک 11 کیلووات اپن و کلوز

تابلو فرمان 3VF داتیس با درایو آرکل با کارکدک 7/5 کیلووات اپن و کلوز

تابلو فرمان 3VF داتیس با درایو آرکل با کارکدک 11 کیلووات اپن و کلوز

اطلاعات بیشتر ...
فیلـتر

نمایش یک نتیجه

  • 11,800,000تومان 9,780,000تومان

    تابلو فرمان داتیس اسانسور- قیمت تابلو داتیس با درایو زیما