متروپلاست

متروپلاست در طراحی و ساخت قطعات ایمنی برای آسانسور متخصص است.

از روز اول، کیفیت همیشه ارزشمند ترین نام تجاری ما است. در کنار کارکنان بسیار متخصص ما، امکانات تولید مدرن مهمترین نقش را برای رسیدن به این هدف ایفا کرده است.

این شرکت در زمینه تولید پاراشوت های دوطرفه در انواع مدل و ظرفیت و همچنین گاورنر های گیرلس و روملس فعالیت دارد

این محصول دارای استاندارد می باشد

اطلاعات بیشتر ...
فیلـتر

Showing all 4 results