قطعات درب آسانسور فرماتور

قیمت انواع قطعات فرماتور

فروش قطعات درب فرماتور اصلی

مشتریان همیشه دنبال قطعات اصلی هستند که عمر مفید بالایی نسبت به قطعات فرعی آن قطعه دارند این مورد درباره درب فرماتور هم صدق میکند

اگر دنبال قطعات اصلی درب فرماتور اسپانیا هستید روی جام لیفت می توانید حساب کنید

انواع قطعات فرماتور

برد و موتور فرماتور | کمان فرماتور | قفل فرماتور | قرقره درب فرماتور | کنتاکت دو شاخ فرماتور و . . .

 

قطعات درب فرماتور ایرانی

البته بعلت تحریم های بیرحمانه علیه کشورمان طی چند ساله اخیر واردکردن برخی قطعات با مشکل مواجه است که برای حل این مشکل هم ما توانسته ایم نمونه اصلی قطعات فرماتور را  با نصف قیمت قطعه اصلی و باکیفیت مشابه تولید و به بازار عرضه کنیم

قطعات اصلی و ایرانی درب های فرماتور را از جام لیفت تهیه نمایید چون قیمت های جام لیفت لبخند رضایت شماست

اطلاعات بیشتر ...

Showing all 10 results