لیمیت سوئیچ آسانسور

انواع شالتر پروانه ای و غلطکی آسانسور

یک میکروسوییچ است که قطع یا وصل جریان برق (فرمان) را به صورت مکانیکی ( دستی)انجام می دهد.


در آسانسور به صورت معمولا 4 عدد شالتر نصب می شود

– شالتر حد بالا و پایین
– لیمیت شناسایی(دو راندازاجباری) بالا و پایین
– میکروسوئیچ قطع کن سرعت تند بالا و پایین

لیمیت سوئیچ آسانسور در دو نوع NF و عقربه ای(پروانه ای) استفاده می شود.


شالتر NF چیست؟

این نوع شالتر توسط یک تیغه ( نبشی ) 120سانتی تا 200 سانتی که بر روی کابین نصب شده است تحریک می شود.این نوع شالتربه صورت فنری می باشدیعنی تا زمانی که تحت فشار اعمال شده تیغه باشند جریان برق(فرمان)را قطع می کنندو پس از عبور تیغه به محل اصلی خود بازگشته و جریان برق ( فرمان ) وصل می شود.


شالتر پروانه ای چیست؟

توسط یک اهرم میله ای که بر روی کابین ثابت است تحریک می شود.کابین در هنگام عبور از این نوع شالتر عقربه آن را به حالت دوم انتقال می دهد و تا زمان برگشت کابین و تحریک دوباره عقربه در همان حالت خواهد ماند.

در زیر لیست قیمت انواع محصولات درب قرار داده شده است:

اطلاعات بیشتر ...
فیلـتر

Showing all 2 results