لیمیت سوئیچ آسانسور

لیمیت سوئیچ آسانسور

یک میکروسوییچ است که قطع یا وصل جریان برق (فرمان) را به صورت مکانیکی ( دستی)انجام می دهد.

در آسانسور به صورت معمول 6 عدد شالتر نصب می شود
– شالتر حد بالا و پایین
– شالتر شناسایی(دو راندازاجباری) بالا و پایین
– شالتر قطع کن سرعت تند بالا و پایین

لیمیت سوئیچ آسانسور در دو نوع NF و عقربه ای(پروانه ای) استفاده می شود.

شالتر NF: توسط یک تیغه ( نبشی ) 120سانتی تا 200 سانتی که بر روی کابین نصب شده است تحریک می شود.این نوع شالتربه صورت فنری می باشدیعنی تا زمانی که تحت فشار اعمال شده تیغه باشند جریان برق(فرمان)را قطع می کنندو پس از عبور تیغه به محل اصلی خود بازگشته و جریان برق ( فرمان ) وصل میشود.
شالترعقربه ای( پروانه ای) : توسط یک اهرم میله ای که بر روی کابین ثابت است تحریک می شود.کابین در هنگام عبور از این نوع شالتر عقربه آن را به حالت دوم انتقال می دهد و تا زمان برگشت کابین و تحریک دوباره عقربه در همان حالت خواهد ماند

در زیر لیست قیمت انواع محصولات درب قرار داده شده است:

اطلاعات بیشتر ...
فیلـتر

Showing all 2 results