قطعات راه اندازی آسانسور

قیمت قطعات راه اندازی آسانسور

قطعات راه اندازی آسانسور

Elevator electric parts

به کدام قطعات لوازم راه اندازی آسانسور می گویند؟

به لوازم الکتریکی آسانسور که شامل: پاراشوت، اورلود اضافه بار ،فتوسل پرده ای، بافر ضربه گیر ، قفل و دیکتاتور درب ،تراول کابل ،جعبه ریویزیون، بافر پلی ارتان ، شستی آسانسور، سنسور آهنربایی، لیمیت پروانه ای، کابل برق  می باشد لوازم اندازی آسانسور می گویند

انواع لوازم راه اندازی آسانسور

ترمز آسانسور (پاراشوت):

پاراشوت کابین آسانسور را نگه می دارد یا بعد از قطع برق آن را نگه می دارد. آسانسور در هنگام عملکرد این ترمز در حالت عادی خود کار می کند.

همچنین ترمزهای اضطراری دیگری نیز وجود دارند که فقط در مواقع اضطراری ترمز می زنند.
1. ترمز اضطراری سیم بکسل: در صورت حرکت غیر منتظره اسانسور با درب های باز شده یا در سرعت بیش از حد ، کابل های آسانسور را در حالت ایستاده متوقف می کند. (این در بعضی از آسانسورهای قدیمی اجباری نیست)
2. ترمز سقوط آزاد (یا ایمنی آسانسور) در صورت پایین آمدن آسانسور سقوط یا سرعتی در جهت پایین ، حتی اگر تمام کابل های بلند کننده قطع شده باشد ، آسانسور را متوقف و نگه دارید.
3. پیت ترمز (یا بافر ته چاه آسانسور) یک شوک هیدرولیکی بزرگ یا گروهی از شوک ها ضروری است ، که با خیال راحت هنگام عبور از طبقه پایین ، یک آسانسور را که با سرعت کامل حرکت می کند متوقف می کند.

اورلود اضافه بار آسانسور:

قیمت های ما لبخند رضایت شماست

می توانید لیست لوازم راه اندازی آسانسور را با قیمت لوازم راه اندازی آسانسور در زیر مشاهده کنید:

اطلاعات بیشتر ...
فیلـتر

Showing 1–12 of 61 results