محدودکننده کارتی آسانسور

سیستم کارتی محدودسازی واحدهای ساختمان در آسانسور

قیمت فروش ویژه دستگاه سیستم کنترل دسترسی آسانسور بصورت کارتی برای محدود کردن طبقات و واحد های آسانسور در صورت ندادن شارژ ماهیانه در جام لیفت

اطلاعات بیشتر ...
فیلـتر

Showing all 2 results