کفشک رولری آسانسور

کفشک های رولر غلطکی ایرانی و خارجی برای انواع ظرفیت ها تا 3000 کیلوگرم و سرعت 3 متر بر ثانیه ریل T5 و T9 و T16

اطلاعات بیشتر ...

Showing all 5 results